Započeo je s radom Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu

Dana 10. listopada 2019. započeo je s radom Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu sa ciljem zaštite, praćenja i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom na području Splitko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije.

Otvaranjem područnih ureda nastoji se osobama s invaliditetom koje žive na području za koje su područni uredi osnovani, približiti informacije o pravima koja imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti i kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava te kako se zaštititi od diskriminacije na temelju invaliditeta.

Adresa Područnog ureda Split:
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Područni ured Split
Ulica domovinskog rata 44
21 000 Split, Hrvatska
Tel: 021/649 713 i Fax: 01 6177 901
email: tajništvo-split@posi.hr

Detaljnije informacije o djelokrugu i nadležnosti Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom možete pronaći u informativnom letku u prilogu.

Letak POSI – SPLIT

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”