Kontakti

Udruga Radost
Gračka 5,
20 340 Ploče,
Hrvatska

tel. fax.: +385 (0)20/670-856
e-mail: udruga.radost.pl@gmail.com

M.B.: 1490605
žiro račun: HR4524070001100055194 – OTP banka

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”