UDRUGA RADOST POTPISALA UGOVOR O FINANCIRANJU PROJEKTA “ Pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama“ pod kodnim brojem UP.02.2.2.02.0065

Natječaj – strukturni fondovi
Strukturni fondovi 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Odluka o financiranju – MDOMSP

Dana 21. ožujka 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 2. Odluku o financiranju za narednu grupu projekata koji su uspješno prošli sve faze procesa dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” UP.02.2.2.02. u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Procjenom potreba korisnika i njihovih obitelji, te provođenjem unutarnje evaluacije provedenih projekata došli smo do zaključka da je za 28 naših korisnika (odraslih osoba s intelektualnim teškoćama) provođenje poludnevnog izvaninstucionalnog oblika zbrinjavanja i klupskih aktivnosti poboljšalo kvalitetu njihovog života i da se taj program treba nastaviti. Također smo utvrdili da je za 7 korisnika (s težim i teškim intelektualnim teškoćama uz pridružena oboljenja , teži oblici neuromuskularnih oboljenja, cerebralna paraliza, multipla skleroza ,kronična oboljenja) i njihovih članova uže obitelji prijeko potrebno pružanje usluge osobne asistencije kako bi im se pružila njega i pomoć u skladu sa njihovim potrebama i željama .Također je značajna podrška roditeljima osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama jer su i oni uglavnom starije i nemoćne osobe te ne mogu skrbiti o njima, a teško im je svoje dijete smjestiti u domove socijalne skrbi.Pružanjem usluge osobne asistencije olakšat će se obitelji, a ujedno će se spriječiti institucionalizacija osoba s invaliditetom. Osobe s s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama ne mogu obavljati najjednostavnije aktivnosti osobne higijene, kretanja, samostalno odlaziti u trgovinu, ne mogu se uključivati u društvo, nemaju prilike se integrirati,imati prijatelje i sl. Obitelj osoba s invaliditetom je uglavnom jedina podrška, ali zbog svojih radnih i obiteljskih obveza to nije dovoljno. Usluga osobne asistencije će se pružati 80 sati mjesečno po korisniku i uvelike unaprijediti kvalitetu svakodnevnog življenja osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama.

Radosni smo što nam je  nam je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  prepoznalo potrebe članova i odobrilo financiranje projekta  pod  nazivom “ Pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama“ pod kodnim brojem UP.02.2.2.02.0065. Važnost našeg projekta je pomoć našim korisnicima  , 6 (šest) osoba s najtežim intelektualnim teškoćama i jednoj osobi s najtežim tjelesnim invaliditetom ( multipla skleroza ) koja ima i dijete s teškoćama u razvoju   koje u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života i to od najjednostavnijih aktivnosti i zahtjeva kao što su kretanje, hranjenje, okretanje u krevetu, transfer krevet-kolica, obavljanja osnovih higijenskih potreba do aktivnosti socijalizacije i integracije.

S obzirom na teške intelektualne teškoće našim korisnicima  je oduzeta radna sposobnost. Svemu tome značajno pridonosi i nepristupačnost izgradnje okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednicu u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a ne rijetko dolazi i do diskriminacije osoba s invaliditetom. Pomagači su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji, ali potpora osobama se pruža u vrijeme koje je pogodno pomagačima. Stoga se osobe u pravilu zatvaruju u “sofisticirane samce”, rijetko izlaze, postaju depresivni ili imaju druge oblike neprimjerenog ponašanja (vikanje, bježanje, agresivnost i sl.) Posebni problemi javljaju se u ruralnim sredinama u kojima između ostalog nisu razvijene niti druge socijalne usluge, a stigmatizacija je još daleko veća osobama koje se kreću uz pomoć. Time im se onemogućavaju i osnovne usluge čak i za zdravstvenu zaštitu. Teškoće se multipliciraju zbog bolesti i starenja pomagača tako da kada ukućani nisu više u mogućnosti pomagati osobe su prinuđene otići u instituciju, koja nije njihov izbor, nego nužda i u kojoj gube samostalnost koju su imali, ali i svoju lokalnu zajednicu i okruženje.

Osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji je od izrazito velike koristi pružanje usluge osobne asistencije što za njih znači znači 100% podrška u aktivnostima koje su u skladu s njihovim potrebama i željama. Realizacija projekta će pokazati da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu svakodnevnog života. Također obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne mogu, zajedno će prihvatiti prisutnost “treće” osobe u kući koja nije smetnja niti teret već pomagač cijeloj obitelji. Tim više što na taj način znaju da će osoba moći i dalje ostati u svom domu i lokalnoj zajednici. Očekujemo da će obitelji naših kosnika imati više  slobodnog vremena za sebe i ostale članove obitelji , te da će im se kvaliteta života i odnosi u obitelji poboljšati.

Ukupna vrijednost novosklopljenog Ugovora kojeg u potpunosti financira Europski socijalni fond pod nazivom “ Pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama“ pod kodnim brojem UP.02.2.2.02.0065  je 987.616,00 kuna, a razdoblje provedbe je od datuma potpisivanja Ugovora 03. travnja 2017. godine  do 03. travnja  2019. godine.

Odluka o financiranju Udruga  Radost http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1312/2._Odluka_o_financiranju.pdf

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”