ZAPOSLENO 8 ŽENA- RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM U SKLOPU PROJEKTA “ZAŽELI I OSTVARIMO BOLJE SUTRA

Dana 01. rujna 2020. godine u Udruzi Radost su potpisani ugovori sa 8 žena- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje će skrbiti za ukupno 48 korisnika. Gospođe su zaposlene na određeno vrijeme, točnije na 12 mjeseci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI i ostvarimo bolje sutra”, UP.02.1.1.13.0156, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”