Zaigrana pedala u Radosti

zaigrana

Povodom Svjetskog tjedna borbe protiv autizma  Udruga RADOST Ploče je ugostila u svojim prostorijama u Gračkoj 5, Ploče  dana 3.4.2015 u 18 i 30  sati Maju Bonačić, magistricu psihologije i praktičarku  terapije igrom, koja zadnjih godinu i pol dana, pod supervizijom Claudia Mochi-a, radi terapiju igrom s djecom s dijagnozom PAS-a. Već je održala nekoliko ovakvih predavanja na raznim stručnim skupovima, konferencijama i edukacijama za stručno osoblje. Osim konstantne edukacije u području terapija igrom, Maja je završila i ranu procjenu djece 0-6 godina na ERF-u, što joj omogućava procjenu djece i kroz igru i kroz standardizirane instrumente.

Osim toga, Maja je vrhunski sportaš I. kategorije i aktualna državna prvakinja u dugom triatlonu. Trenutno radi u Centru Proventus terapiju igrom s djecom s PAS-om i ranu psihološku procjenu. Uz to vodi Udrugu Oblačić, preko koje organizira „Zaigranu pedalu“ i druge slične volonterske projekte.

Kako bi privukla što više medijske pozornosti, cijelu ‘turneju’ planira odraditi biciklom, odnosno 750km u 6 dana putovanja i  u 7  gradova u Hrvatskoj održati predavanje o poremećaju iz autističnog spektra.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”