Udruzi Radost odobren projekt Osiguravanje Pomoćnika/ce u nastavi za 2020./2021.š.k. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2020./2021. Ovom odlukom našoj udruzi su  osigurana sredstva našim članovima , i to  za 2 pomoćnika u nastavi u Srednjoj školi Metković i 3 pomoćnika u Osnovnoj školi Orebić u Orebiću .

Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

Načelo razumne prilagodbe podrazumijeva osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Udruga Radost kontinuirano od 2011.godine provodi ovaj projekt na korist djeci s teškoćama , njihovim obiteljima , školama i doprinosi socijalizaciji učenika s teškoćama u razvoju , njihovom obrazovanju , zapošljavanju  i procesu prevencije institucionalizacije i marginalizacije osoba s invaliditetom .

Odluku možete pogledati: OVDJE

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”