UDRUGA RADOST SUDJELOVALA NA SAJMU POSLOVA 2016. U DUBROVNIKU

Dana 14. travnja 2016. u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održan je 9. Sajam poslova u Dubrovniku na kojem je sudjelovala i Udruga Radost.
Sajmom poslova poslodavcima se se pružile razne mogućnosti predstavljanja svojih aktivnosti i svojih potreba za radnicima. Nezaposleni su se upoznali sa ponudom na tržištu rada na području Dubrovačko-neretvanske županije ali i s tržištem rada u EU, a učenici i studenti s mogućnostima za obrazovanje.
Drago nam je da smo i ove godine predstavili rad naše udruge i usluge koje udruga pruža: Socijalna skrb, rehabilitacija i briga o osobama s intelektualnim teškoćama, ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, zapošljavanje osoba s invaliditetom, zapošljavanje nezaposlenih sugrađana kroz program javnih radova, zapošljavanje člana obitelji osobe s intelektualnim teškoćama…
Radosni se zahvuljuju na pozivu i ugodnom druženju.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”