Udruga Radost sudjelovala na Sajamu poslova 2015. u Dubrovniku

duuu

Dana 10. travnja 2015. u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održan je Sajam poslova u Dubrovniku na kojem je sudjelovala i Udruga Radost Ploče. Kroz Sajam poslova Zavod želi omogućiti direktan kontakt poslodavaca s onima koji traže posao  -nezaposlenim osobama, ali i svim ostalima koji se nalaze na tržištu rada.

U direktnom kontaktu nezaposlene osobe, ostali koji traže posao, ali i oni koji  su u sustavu obrazovanja mogli su na jednom mjestu upoznati s potrebama na tržištu rada, zahtjevima poslova i zahtjevima koji poslodavci traže od budućih radnika.

Sajmovi poslova organiziraju se uz podršku partnera na lokalnoj razini: lokalna samouprava, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, razvojne agencije, centri za poduzetništvo, škole, veleučilišta, škole za obrazovanje odraslih i drugi.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”