UDRUGA RADOST I MAGISTRA PSIHOLOGIJE MILKA RAMIĆ SKLOPILI UGOVOR O SURADNJI

Zbog nedostatka usluga i povećane potrebe za pružanje psihosocijalne podrške koju udruga provodi u sklopu svojih radnih aktivnosti za 80 korisnika i njihovih obitelji Udruga Radost i magistra psihologije Ramić Milka direktorica SAUDADE DOO sklopili su ugovor o suradnji. Ovom suradnjom će se osigurati multidisciplinarni pristup u radu sa korisnicima (djeca s teškoćama u razvoju, komunikacije, jezika i govora) i njihovim obiteljima. Multidisciplinarni pristup uključuje suradnju: logopeda, edukacijskog rehabilitatora, psihologa i pedagoga.

Suradnja sa psihologom uključuje:

• pružanje individualnih usluga savjetovanja za roditelje
• konzultacije i supervizija za djelatnike
• edukativne radionice za stručnjake i roditelje
• psihološka procjena djece (prema potrebi)

Nadamo se da će ova suradnja pružiti podršku našim korisnicima u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te osvijestiti i potaknuti zajednicu na veću brigu za mentalno zdravlje svih članova društva.
Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj: tel. 020 670856 ili na udruga.radost.pl@gmail.com

Radujemo se zajedničkoj suradnji!
Udruga Radost

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”