UDRUGA RADOST DOBILA RJEŠENJE MINISTARSTVA O PRUŽANJU SOCIJALNE USLUGE „PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA“

29.listopad 2018.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Radost ishodovala je rješenje od Ministarstva za demografiju , obitelj , mlade i socijalnu politiku o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijane usluge psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom.Podršku korisnicima će pružati stručni suradnici edukacijski rehabilitator , psiholog i logoped kroz trogodišnji program Radost je u različitosti koji financira ministarstvo i sporazumom o partnerstvu Grad Ploče. Svi zainteresirani se mogu o usluzi informirati na email: udruga.radost.pl@gmail.com, na telefon O20/670 856.

rješenje psihosocijalna podrška

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”