U Udruzi Radost održana radionica projekta Grada Ploča „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom-Zeleni val“

Dana 05.11.2019. u prostorijama Udruge Radost održana je radionica o održivom gospodarenju otpadom u sklopu provedbe projekta Grada Ploča „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom-Zeleni val“ .

Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ financiran je u okviru programa „Konkurentnost i kohezija“, iz Kohezijskog Fonda EU.

Cilj ovog projekta je aktivno uključivanje stanovništva i turista u sustav održivog gospodarenja otpadom, odnosno smanjenje nastanka i povećanje odvojeno prikupljenog otpada. Aktivnosti ovoga projekta usmjerene su uspostavljanju okolišno i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom.

Radionicom su se sudionici educirali i informirali o mjerama spriječavanja nastanka otpada, mjerama ponovne uporabe I pravilnog odvajanja otpada te reciklaže. Tijekom radionice se snažno istaknula poruka o važnosti spriječavanja nastanka otpada, recikliranja, održivoj upotrebi materijala, kućnom kompostiranju, pravilnom odvajanju otpada kućanstvima te modelu kružnog gospodarstva.

Na radionici su sudjelovali članovi, zaposlenici i korisnici Udruge Radost kao i članovi Vršnjačke sekcije Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića pod vodstvom pedagogice Marije Kalabe kojima ovim putem zahvaljujemo i veselimo se ponovnom druženju.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”