U SVIBNJU I LIPNJU POTPISANA 2 NOVA UGOVORA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA UDRUGE RADOST

Dana 24.svibnja Udruga Radost je potpisala ugovor sa Gradom Ploče o dodjeli sredstava za Program „Radost za Radosne u Pločama“ – pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama u sklopu dodjele sredstava natječaja Javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019.godinu. Udruzi Radost su odobrena sredstva u iznosu od 40.000kn s ciljem provođenja programa na unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom na području grada Ploča.

ODLUKA : https://ploce.hr/

Udruga Radost je potpisala ugovor sa Ministarstvom za demografiju,obitelj , socijalnu politiku i mlade za drugu godinu provođenja trogodišnjeg programa „Radost je u različitost“i u iznosu od 250.000 kn koji će se provoditi od 1.lipnja 2019.g do 31.svibnja 2020.g. Grad Ploče sudjeluje sa sufinanciranjem programa u iznosu od 30.000,00 kn temeljem Sporazuma o partnerstvu sklopljenog u lipnju 2017. godine. Kroz program će se provoditi socijane usluge Poludnevni boravak i Psihosocijalna podrška za 45 korisnika ( odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i djeca s teškoćama u razvoju ) s područja Doline Neretve. Udruga Radost ima rješenje i licencu za provođenje ovih socijalnih usluga .U provođenju programa zaposlene su 4 stručne osobe , psiholog , njegovateljica , domaćica , i 2 vanjska stručna suradnika magistra logopedije i magistra edukacijske rehabilitacije.Ciljevi ovog pRograma su :

Opći cilj: Poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama1.Unaprijediti prioritetne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi u lokalnoj zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju , osoba s intelektualnim teškoćama i povećanja socijalnog uključivanja korisnika2.Pružanje socijalne usluge Poludnevni boravak 3X tjedno po 6 sati dnevno za 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama3.Pružanje socijalne usluge Psihosocijalna podrška za 25 djece s teškoćama u razvoju i 30 osoba s intelektualnim teškoćama i 90 članova njihovih obitelji

ODLUKA: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages//udruge/dokumenti%202019//Odluka%20o%20raspodjeli%20sredstava%20-%20Socijalne%20usluge_tre%C4%87a%20godina%20provedbe.pdf

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”