U LIPNJU POTPISANA 3 NOVA UGOVORA ZA PROGRAME UDRUGE RADOST

1.lipnja 2018. godine

Udruga Radost je potpisala ugovor sa Ministarstvom za demografiju,obitelj , socijalnu politiku i mlade za drugu godinu provođenja trogodišnjeg programa „Radost je u različitost“i u iznosu od 250.000 kn koji će se provoditi od 1.lipnja 2018.g do 31.svibnja 2019.g. Kroz program će se provoditi socijane usluge poludnevni boravak i psihosocijalna podrška za 45 korisnika ( odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i djeca s teškoćama u razvoju ) s područja Doline Neretve. U provođenju programa zaposlene su 4 stručne osobe , edukacijski rehabilitator, njegovateljica , psiholog i vanjski stručni suradnik logoped.Ciljevi ovog programa su :
Opći cilj: Poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama
1.Unaprijediti prioritetne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi u lokalnoj zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju , osoba s intelektualnim teškoćama i povećanja socijalnog uključivanja korisnika
2.Pružanje socijalne usluge Poludnevni boravak 3X tjedno po 6 sati dnevno za 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
3.Pružanje socijalne usluge Psihosocijalna podrška za 15 djece s teškoćama u razvoju i 30 osoba s intelektualnim teškoćama i 90 članova njihovih obitelji

ODLUKA

13.lipnja 2018. godine

Udruga Radost je potpisala ugovor sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini.Program Udruge Radost „Poboljšanje kvalitete života osoba sintelektualnim teiko6ama u DNŽ ima za cilj unaprijediti sustav podrške lokalne zajednice osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima Posebni ciljev su senzibilizacija i informiranje roditelja i lokalne zajednice o potrebi uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice izradom i distribucijom letaka i brošura,Izraditi analizu postojećih mjera osnaživanja obitelji , jačanja kompetencija roditelja ,zaštite djece i prijedlaganje novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima na području Doline Neretve u suradnji institucijama i organizacijama civilnog društva ,organizacija predavanja za stručnjake ,roditelje i volontere :„ Radionica za osobe s intelektualnim teškoćama ,njihove roditelje ,volontere ,stručnjake i sugrađane „Kvaliteta života osoba s intelektualnim teškoćama – sadašnjost i budućnost“ Obilježavanje 3.prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom , priredba i dodjela zahvalnica institucijama , volonterima i donatorima

ODLUKA

27.lipnja 2018. godine

Udruga Radost je potpisala ugovor sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključiivanja mladih u društveni život zajednice pod nazivom „Radost djetinjstva“.Cilj ovog projekta je unapređenje kvalitete života djece i mladih , zaštita prava djece i podrška obitelji. Posebni ciljevi poziva su provođenje preventivnih i edukativnih projekata koji su usmjereni promicanju, unapređivanju i zaštiti prava djece,provođenje aktivnosti usmjerenih podršci obitelji, jačanju roditeljskih kompetencija te razvoju pozitivnog roditeljstva,provođenje aktivnosti usmjerenih uključivanju djece s teškoćama i darovite djece u kvalitetno provođenje slobodnog vremena

ODLUKA

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”