Tuheljske Toplice 2015.

U sklopu Trogodišnjeg programa Ministarstva socijalne politike i mladih “Kvalitetna edukacija udruga-put u nove izazove”, održan je Kamp u Tuheljskim toplicama u razdoblju od 13. do 15. studenog 2015. godine gdje je sudjelovala i naša Udruga Radost. Više u galeriji..

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”