Trening ” Razvoj kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama”

Ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, Darko Kobetić, prof.reh. u Dubrovniku je održao dvodnevnu 14. i 15. travnja 2016 Edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika i asistenata za razvoj inkluzivne prakse. U sklopu edukacije održan je trening ” Razvoj kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama” u trajanju 20 sati u pedagoškoj godini 2015./2016.  Odslušane su teme: ” Rana detekcija djece s teškoćama”; “Kako pozitivno utjecati na socioemocionalni razvoj djeteta s teškoćama”; ” Metode rada s djecom s motoričkim i intelektualnim teškoćama, poremećajem iz spektra autizma te poremećajem pažnje i hiperaktivnosti – ADHD”; “Kako prilagoditi okolinu djetetu s teškoćama i koje aktivnosti provoditi u skupini”; “Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj inkluzije”; “Suradnja s roditeljima djece s teškoćama”; “Važnost rane intervencije”; “Inkluzivna radionica”

Naša djelatnica socijalni radnik, Marina Pulić kao polaznica edukacije je stekla kompetencije za pružanje podrške djeci s teškoćama predškolske dobi u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja u suradnji sa stručnom službom predškolske ustanove. Udruga Radost je financirala edukaciju za djelatnicu iz sredstava Dubrovačko-neretvanske županije, odjela za socijalnu skrb odobrena kroz Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2016. godini.

12968039_567378930089295_595541500681810271_o 12976938_834070043369694_1794153569519284887_o 12993325_834070220036343_4747754375097344297_n 13029558_567378933422628_3164236959291188498_o

 

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”