TERENSKI POSJET UPRAVITELJICE ZAKLADE “KAJO DADIĆ”

Dana 08.travnja 2016. u terenskoj posjeti nam je bila Upraviteljica Zaklade „Kajo Dadić“ gospođa Rada Mužinić. Zaklada „Kajo Dadić“ je provedbeno tijelo Ministarstva socijalne politike i mladih. Posjet je vezan uz provedbu projekta „Radost u obitelji“ koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Cilj projekta je unaprijediti usluge i podrške roditeljima u cilju osnaživanja roditeljske uloge za dobrobit njihove djece i obitelji. Formiranje i provođenje preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obiteljima u riziku će biti održan na području Doline Neretve u suradnji s institucijama i lokalnom samoupravom.

U sklopu projekta će biti organizirane aktivnosti:
– Individualni rad s roditeljima : usluga stručne pomoći stručnjaka – Organiziranje ciklusa od 4 radionice za roditelje: Odgovorno roditeljstvo, Odgojni stilovi, Jačanje roditeljski kompetencija u rješavanju sukoba, Prepoznavanje ovisnosti kod djece i zaštita od zlostavljanja putem interneta
– Organiziranje 3 predavanja : Dali mom djetetu treba roditelj ili prijatelj?, Kako prevenirati ali i prepoznati ovisnost o mediju, Izazovi odgoja djece s teškoćama u razvoju – Organiziranje 10 kreativnih radionica za roditelje i djecu: „Radost bez granica“ – Održavanje Okruglog stola – Izrada, tisak i distribucija brošure: „Radost u obitelji“ u kojoj će uz odobrenje roditelja biti korišteni crteži i poruke djece izrađeni na zajedničkim kreativnim radionicama

Voditeljica projekta je soc. radnik Marina Pulić, partner nam je O.Š. Vladmir Nazor Ploče i brojni suradnici Grad Ploče, Centar za socijalnu skrb Ploče, Dječiji vrtić Ploče, Društvo Crvenog križa Ploče, Narodna knjižnica Ploče, Pučko otvoreno učilište Ploče, Dom zdravlja Ploče. Nositelji aktivnosti projekta su : Andrea Gašpar; mag. eduk. rehabilitacije ,Nataša Palac; psiholog , Ivan Karamatić; psiholog , Nada Boras; predsjednica udruge, Mirela Penava Giljević,učiteljica,Edita Šutić-Mucić; psiholog, Olivera Medak; pedagog.
Gđa. Mužinić je uvidom u dosadašnju provedbu projekta dala preporuke i savjeta za poboljšanje rada na provedbi projekta i i u ugodnom druženju pohvalila dosadašnji rad i doprinos naše organizacije uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice, te razvoju civilnog društva na našem području i Republici Hrvatskoj.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”