Sveti Nikola obradovao Radosne

Radosne posjetio sv. Nikola i razveselio ih sa poklonima. Hvala Župnom uredu na doniranim paketima 🙂

15409832_1793448054256203_367500930_o 15424647_1793448104256198_458338412_n 15424584_1793448334256175_736273542_n 15423623_1793448320922843_462385781_n 15417927_1793448340922841_119387147_o 15416104_1793448214256187_453232806_n 15491996_1793448174256191_1612428528_o 15497541_1793448234256185_1735194674_n 15435843_1793448300922845_1067260122_n 15423518_1793448160922859_280758171_n-1 15451397_1793448070922868_687171042_n 15450894_1793448384256170_331894371_n 15536790_1793448150922860_396384445_o 15536740_1793448357589506_661882965_o 15497902_1793447870922888_1090042630_n 15423582_1791290074472001_652470590_n

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”