Sudjelovanje Udruge Radost na Sajmu poslova u Dubrovniku 26.03.2014.

sajam-poslova

Udruga Radost je sudjelovala na sajmu poslova, održanom 26.03.2014. u Dubrovniku.

Kroz sajam se omogućuje direktan kontakt poslodavca s onima koji traže posao- nezaposlenim osobama, ali i svima ostalima koji se nalaze na tržištu rada.

Već dugi niz godina Udruga Radost se suočava sa nedostatkom stručnog kadra- logped, defektolog…

U Dubrovniku su nas predstavljali naši zaposlenici Mario Grzunov i Ankica Gašpar koji su i sami rad u udruzi započeli kao nezaposlene osobe preko Javnih radova.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”