Sudjelovanje u kampu Tuhelj i Jezerčica financirani EU projektom