Sudjelovanje Radosnih na Uskrsnom sajmu u Kominu

komin

Dana 28. ožujka 2015. Caritas župe svetoga Ante Knin, u suradnji sa Hrvatskim katoličkim zborom „MI“, podružnica Komin, organizirao je na kominskoj rivi humanitarni Uskrsni sajam. Na sajmu su sudjelovali i naši članovi sa prodajnim štandom.

Sredstva prikupljena na sajmu su donirana Caritasu župe Sv. Ante u Kninu.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”