Sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Maranatha u Opuzenu

Na poziv organizatora Leonarda Galamboša naša udruga je sudjelovala po 3. put na festivalu duhovne glazbe Maranatha u Opuzenu te prezenitrala kreativne radove iz naše radionice na štandu. Osim ugodnog glazbenog događaja imali smo priliku razgovarati sa građanima Opuzena i sudionicima festivala i približiti im probleme, potrebe i mogućnosti osoba za intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Zahvaljujemo se na pozivu i radujemo se susretu iduće godine.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”