STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU U ORGANIZACIJI HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Dana 15. travnja 2016. godine Savez je organizirao jednodnevno Studijsko putovanje u Sloveniju na kojem su predsjednica Saveza, predsjednici udruga članica i članovi upravljačkih tijela Saveza posjetili Centar za osposobljavanje „Puž“ Maribor i Zavod za obuku, rad i zaštitu dr. Marijan Borštnararja Dornava. Putovanje je organizirano uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih, a u sklopu trogodišnjeg programa (2014.-2017.) pod nazivom „Kvalitetna edukacija udruga – put u nove izazove“. 

Sudionici su obišli zaštitne radionice osoba s intelektualnim teškoćama „Park mladih“ te stambene jedinice osoba s intelektualnim teškoćama u Mariboru, a posjetili su i radionice te prostorije Zavoda za obuku, rad i zaštitu dr. Marijan Borštnararja u Dornavi.
Ovim putovanjem Savez je želio potaknuti razmjenu međusobnih iskustava o programima i metodama pružanja usluga i vrstama podrške osobama s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj i Sloveniji te unaprijediti međunarodnu suradnju. Tekst preuzet sahttps://www.facebook.com/savezosit.hr/?fref=ts

Na Studijskom putovanju u Sloveniju je sudjelovala predsjednica Udruge Radost Nada Boras koja će steknuta iskustva primijeniti za rad Udruge Radost i dobrobit Radosnih i njihovih obitelji.

13063334_608398652670524_6781039677824092417_o 13063270_608397519337304_3916660305381672987_o 13062885_608397702670619_4869303797931367241_o 13055137_608398849337171_8661334147639265308_o 13041121_608398072670582_4360235481822742434_o 13041054_608397282670661_4414448075058178532_o 13029608_608398579337198_1955098534748725425_o 13015612_208026159588641_1544712065755406841_n 13002542_608398842670505_4284165087714618068_o 12984039_608397442670645_5692430751945403324_o 12983459_608398239337232_9009464642724007000_o 12983355_608398502670539_5836244978434888452_o 12983296_608397882670601_4258007824429933159_o 8371_208026202921970_143839219991016342_n

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”