Standardi kvalitete socijalnih usluga

Sudjelovali smo u Splitu na edukaciji “Standardi kvalitete socijalnih usluga” u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih. Nova znanja i vještine u pružanju socijalnih usluga ćemo svakako primijeniti za dobrobit naših Radosnih i nas roditelja.

SDC16117-e1449827012645

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”