SOIH organizirao sastanak sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva RH

U organizaciji SOIH- a je održan sastanak  s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva sa udrugama osoba s invaliditetom na temu  o mogućnostima financiranja temeljnih udruga članica saveza sukladno dogovoru u Opatiji.

Također je održano inicijalno predstavljanje Standarda kvalitete socijalnih usluga. Predstavljanje se provodilo  kao inicijalna priprema za edukaciju o Standardima kvalitete socijalnih usluga koju iznimno kvalitetno provodi MSPM kako bi predstavnici udruga na toj edukaciji mogli postaviti što više konkretnih pitanja, a time u zadanom roku od 2 godine uvesti Standarde.

Na sastanku je sudjelovala predsjednica Udruge Radost, Nada Boras.

Nacionalna

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”