Šest mjeseci provedbe projekta “Ravnopravno roditeljstvo -MOJ TATA JE IN 2023 ”

Udruga Radost već drugu godinu zaredom  nastavlja provedbu projekta  pod nazivom “Ravnopravno roditeljstvo -MOJ TATA JE IN 2023 ” koji je financiran od strane  Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za provedbu projekata usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu .

Udruzi je odobren iznos od 13.207 eura financijskih sredstava  . Cilj projekta je podrška odgovornom roditeljstvu uz poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu. Kroz organizirane savjetodavne i edukativne aktivnosti u suradnji sa institucijama unaprijediti usluge podrške roditeljima u cilju osnaživanja ravnopravne roditeljske uloge očeva i majki za dobrobit njihove djece i obitelji

Projekt  se  provodi od 1. rujna 2023.g u partnerstvu sa  obrazovnim institucijama i socijalnim udrugama

Kroz pola godine  provedbe održano je niz   individualnih i grupnih savjetovanja  na jačanju roditeljskih kompetencija , razvijanju znanja i vještina potrebnih za uspješno i odgovorno i ravnopravno roditeljstvo , održano je 5 kreativnih radionica u kojim su sudjelovali djeca I tate i 5 edukativnih radionica za roditelje pod nazivima:

1.Ravnopravno roditeljstvo

2.Utjecaj medija na razvoj djeteta.

3.Smije li djetetu biti dosadno?

4.Kako komunicirati da me dijete sluša ?

5.Zašto su djeca neposlušna ?

U suradnji sa suradnicima ,partnerima i institucijama  izradit će se  analiza postojećih mjera osnaživanja obitelji u lokalnoj zajednici

Projekt  vodi Nada Boras , predsjednica udruge  koja je osmislila i aplicirala  projekt a provodi ga stručni tim udruge :

Ani Ostojić , mag.pedagogije , Ana Jukić , mag.edukacijske rehabilitacije , Ana Marija Šego mag.logopedije , Milka Ramić , magistra psihologije te volonteri i roditelji volonteri članovi udruge. U projekt su  uključena djeca s teškoćama u razvoju , darovita djeca i svi roditelji koji se  žele  educirati i sudjelovati na individualnim i grupnim savjetovanjima za uspješnim i odgovornim roditeljstvom. Održat će se uskoro predavanje za roditelje i stručnjake  i zajedničko druženje svih sudionika projekta.

https://demografijaimladi.gov.hr/

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”