Semafor

Mirela Penava Giljević i Pavo Marinović sa korisnicima su pričali i učili o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju u prometu. Upoznali su korisnike sa semaforom i njegovom signalizacijom te pravilnom prelaženju ceste i ponašanjem uz cestu. Na kraju radionice korisnici su rješavali radni listić koji je uključivao znanje stečeno kroz učenje i razgovor. Dobro riješeni listići ukazuju da su djeca naučila važnost prometa i prometnih pravila. Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”