Samozastupanje 2015

25. i 26. rujna 2015. u Zagrebu u hotelu Dubrovnik održana je 5 konferencija hrvatskih samozastupnika. Naziv konferencije bio je Dostojanstvo i ravnopravnost u zajednici: Informacije, sigurnost i uključenost za sve samozastupnike. Na konferenciju su došli samozastupnici iz cijele Hrvatske te i naša Udruga Radost sa našim članovima Ivicom Šestanom i Ivanom Rakušićem koji su bili u pratnji sa asistenticom Mirjanom Petrović.

Osim samozastupnika na konferenciji su bili predstavnici državnih i gradskih institucija, medija te stručnjaci i asistenti. Mislimo da je konferencija bila uspješna, a kako je sve izgledalo pogledajte na fotografijama!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”