Radosni u akciji “Grad svome slavuju” za Selmu Oršulić

SDC14860-1-720x320

Udruga Radost Ploče je sa veseljem sudjelovala na donatorskoj večeri “Grad svome slavuju” za našu Selmu kao jedan od članova organizacijskog odbora.

sa Selmom smo se čuli i želimo joj brz oporavak!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”