Radosni u akciji Cb Luna za Udrugu Vita

20141224_105838-720x320

Dana 24. prosinca se održala akcija u CB Luna Ploče za naše prave borce, divne žene iz Udruge Vita Ploče. Udruga Radost Ploče je svoju kavicu popila te na taj način pružila podršku radu Udruge Vita Ploče.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”