Radosni na proslavi Gospe Fatimske u Stablini

rad

Radosni su proveli prekrasan dan u župi Stablina na proslavi Gospe Fatimske. Uz glazbu i pjesmu Domagoja i Branke, te zakuske koju su pripremile ekipe Pline, Čeveljuše, Stabline, Peračkog Blata, Banje i Modeog Oka prisutni su mogli i uživati u radovima koje su predstavili Radosni. Još jednom se zahvaljujemo našem domaćinu fra Paviši koji nam je omogućio da prikažemo svoj rad na danu župe! 

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”