Radosni na Božićnom sajmu u Gradcu

fazol

Dana 21. i 22. prosinca Općina Gradac i građani Gradca su održali prigodni Božićni sajam. Udruga Radost Ploče je sudjelovala na sajmu 21. prosinca te smo na štandu predstavili svoje radove. No, nije to bio bilo kakav sajam. Na naše veliko oduševljenje, svi prihodi od prodaje kuhanog fažola koji su organizirali i spremali građani Gradca i Općina Gradac su išli za potrebe Udruge Radost.

Na sajmu su uz građane Gradca sudjelovali i članovi MK Neretvanski Gusari koji su veoma aktivni u našoj zajednici te su se odazvali sajmu kako bi oni potpomogli rad Udruge. Udruga Prvi Ročnik i Dobrovoljni davatelji krvi Gradac su također svoje sudjelovanje na sajmu namjenili Udruzi Radost Ploče..

Veliko hvala našim Gračanima, našim velikim prijateljima i divnim ljudima iz MK Neretvanski Gusari, Prvi Ročnik i članovima Dobrovoljnih darivatelja krvi Gradac na ovoj veoma divnoj gesti i zadovoljstvo nam je biti Vaš prijatelj i zahvaljujemo od srca što cijenite naš rad i podupirete Udrugu Radost!

HVALA NAŠEM GRADCU!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”