RADOSNI NA ADVENTU U KOMINU

Dana 11. prosinca 2016. Hrvatski katolički zbor „MI“, podružnica Komin, organizirao je Advent u Kominu. Na sajmu su sudjelovali i naši članovi sa prodajnim štandom. Zahvaljujemo

na pozivu!

15497734_1793444984256510_489911592_n15497868_1793444974256511_1529915853_n15423695_1793444954256513_1804473386_n

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”