Radosni Balonko

Radosni s našim novim prijateljem Balonkom uz pjesmu i ples obilježili maskenbal. Hvala Pučkom otvorenom učilištu Ploče na predivnom poklonu i što su razveselili i izmamili osmijeh na licima naših korisnika.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”