RADIONICA ZA RODITELJE “JAČANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA U RJEŠAVANJU SUKOBA”

U sklopu projekta koji provodi Udruga Radost pod nazivom “Radost u obitelji” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji sa Dječijim vrtićem Ploče u utorak 14. lipnja 2016. u 17:30 sati će se održati radionica za roditelje u prostorijama Dječijeg vrtića Ploče s temom “Jačanje roditeljskih kompetencija u rješavanju sukoba” pedagoginje Olivere Medak. Cilj ovog projekta je unaprijediti usluge i podršku roditeljima u cilju osnaživanja roditeljske uloge za dobrobit njihove djece i obitelji.

Cilj radionice je pridonijeti obrazovanju roditelja odnosno jačanju roditeljskih kompetencija, pogotovo jer se u današnje vrijeme sve više ističe potreba obrazovanja roditelja da bi se lakše mogli nositi sa sukobima kao normalnoj pojavi u životu svake obitelji pa tako i u odnosima roditelja i djece. Zatim objašnjavanje kada sukobi imaju smisla, a kada ne treba ulaziti u sukobe s djetetom, važnost procesa usklađivanja unutar svake obitelji, njegovanja obiteljskih vrijednosti te jakih strana svake obitelji, momenti o kojima treba voditi računa ukoliko se želi uspostaviti kvalitetan odnos s djetetom te o važnosti aktivnog slušanja djeteta i obostrane komunikacije.

Radujemo se Vašem dolasku.

mspi

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”