Pružanje socijalnih usluga

Dana 25.srpnja 2019. u Udruzi Radost održana je edukacija za zaposlenike udruge pod nazivom “Pružanje socijalnih usluga” financirana od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade za program “Radost je u različitosti”. Edukacijom su zaposlenici upoznati sa Zakonom o socijalnoj skrbi, te se detaljno analizirao i približio Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalne usluge kao i Standardi kvalitete pružanja socijalnih usluga. Tijekom edukacije se odvijala i aktivna radionica izmjenjivanja iskustava kao i prijedlozi i mišljenja o poboljšanju pružanja socijalnih usluga. Na kraju edukacije povećena je pažnja pružanju usluge osobne asistencije. Edukatorica Andrea Gašpar Čičak, mag., educ.rehab, doktorandica ERF-a, upoznala je zaposlenike udruge sa svim zakonima i standardima kao i minimalnim uvjetima pružanja socijalnih usluga te je prenijela i razmijenila iskustva sa našim stručnim timom kojeg čine logoped, rehabilitacijski edukator i psiholog.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”