Predstavljanje završne evaluacija projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011″

Dana 4.10.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011″ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

S obzirom da je projekt završio 8.rujna osobni asistenti su donijeli izvješća o radu za mjesec rujan .Provedba cijelog projekta se odvijala u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima. Voditeljica projekta Nada Boras je predstavila rezultate završne evaluacije s preporukama za nastavak provođenja aktivnosti i daljnjem poboljšanju kvalitete provođenja projekta. Procjena uspješnosti ovog projekta se mjerila prema razini subjektivnog zadovoljstva ,doživljaja kompetencije, interesa i iskaza korisnika i njihovih roditelja o korisnosti i djelotvornosti ovog projekta. Kroz projekt je bilo zaposleno 12 osobnih asistenata i pružena usluga osobne asistencije za 12 korisnika tijekom 20 mjeseci. Projekt je nastavljen od 9.rujna kroz Prijelazni ugovor sklopljen s Ministarstvom rada , mirovinskog sustava ,socijalne politike i mladih i provodit će se do 31.prosinca ove godine. Svi sudionici sastanka su izrazili želju za nastavak ove izuzetno važne socijalne usluge za osobe s najtežom vrstom invaliditeta i nadamo se skorom raspisivanju novog natječaja iz Europskog socijalnog fonda.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”