Predstavljanje EU projekta na 8. sjednici Upravnog odbora Partnerskog vijeća za tržište rada DNŽ

8

Predsjednica Udruge Radost Ploče, Nada Boras prisustvovala je sjednici UO Partnerskog vjeća za tržište rada DNŽ na kojoj je predstavila EU projekt Comprehensiv Care to the Families With Dependent Member-Community4Family članovima LPZ- a. Na sjednici je dogovorena daljnja suradnja i uspostavljanje partnerskog tima socijalnih usluga u zajednici u sklopu LPZ DNŽ.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”