Predavanje “Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom”

Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ u suradnji s E-glas, organizira predavanje i edukaciju na temu „Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom“.

Dr.sc. Miroslav Vrankić – dobitnik nagrade Ponos Hrvatske 2017.godine, informatičar i profesor na riječkom Tehničkom fakultetu u petak 12.5.2017 u Hotelu Dalmacija s početkom u 18.00 sati predstaviti će: projekt Servus za upravljanje domom pomoću govora namijenjem osobama koji ne mogu koristiti svoje ruke; različita komunikacijska pomagala za osobe koje ne mogu govoriti ili koje otežano govore; asistivnu tehnologiju za djecu s teškoćama u razvoju – od prilagođenih igračaka do glazbenih instrumenata s alternativnim metodama pristupa i biti će prezentiran jedan novi projekt komunikacije mislima za osobe s najtežim invaliditetom koji se razvija na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Komunikatori, softver za augmentativnu i alternativnu komunikaciju, uređaji koji olakšavaju pristup računalu samo su neki od alata koji vam mogu pomoći pri savladavanju komunikacijskih poteškoća, te olakšati potragu za kvalitetnim edukativnim, ali i zabavnim materijalima za razvoj i učenje za djecu i odrasle. Predavanje je namijenjeno roditeljima djece i osoba s poteškoćama, udrugama, stručnjacima, instintucijama, studentima i svima onima koji su svakodnevno uključeni u rad i život osoba s poteškoćama.

Preuzeto : http://www.uosim.hr/predavanje-asistivna-tehnologija-za-kvalitetniji-zivot-osoba-s-invaliditetom/

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”