POZIV NA EDUKATIVNO PREDAVANJE

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na edukativnom predavanju dr.sc. Andree Gašpar Čičak, mag.rehab.educ koje će se održati dana 02. studenog 2020. s početkom u 10:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče. Predavanje predstavlja jednu od niza aktivnosti projekta “20 godina radosti za Radosne” kojim Udruga Radost obilježava 20 godina djelovanja. Projekt je financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”