POZIV NA RADIONICU ZA RODITELJE ” PREPOZNAVANJE OVISNOSTI KOD DJECE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA PUTEM INTERNETA”

U sklopu projekta Udruge Radost pod nazivom “Radost u obitelji” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji sa OŠ Vladimir Nazor Ploče u srijedu 12. listopada 2016. u 17.00 održat će se radionica za roditelje s temom
“Prepoznavanje ovisnosti kod djece i zaštita od zlostavljanja putem interneta” profesora psihologije Ivana Karamatića.

Pozivamo sve roditelje , ali i druge zainteresirane, da dođu na radionicu. Očekujemo da ćemo sve nazočne sudionike potaknuti na razmišljanje i raspravu o sve prisutnijem problemu ovisnosti i zlostavljanju putem interneta.

internet-nasilje_660x330mspi-jpg-logo-s-tekstom

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”