POZIV NA PREDAVANJE “IZAZOVI ODGOJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU” I RADIONICE S DEFEKTOLOGOM I STRUČNIM TIMOM UDRUGE RADOST

U sklopu projekta koji provodi Udruga Radost pod nazivom “Radost u obitelji” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih organizira se predavanje na temu „Izazovi odgoja djece s teškoćama u razvoju“ koje će održati mag. edukacijske rehabilitacije Andrea Gašpar dana 18.07.2016. u prostorijama Udruge Radost s početkom u 18:00h.

Nakon predavanja za zainteresirane roditelje i djecu će se održati i radionice sa defektologom svakim radnim danom u periodu od 19.07. do 25.07. s terminom od 09:00h-12:00h. Na radionicama će se pružiti usluge stručne pomoći defektologa Andree Gašpar te stručnog tima Udruge Radost; soc. radnice Marine Pulić i defektologa Anđele Bilić uz pružanje psihosocijalne podrške i mogućnosti savjetodavnog i individualnog rada.

Cilj ovog projekta je unaprijediti usluge i podršku roditeljima u cilju osnaživanja roditeljske uloge za dobrobit njihove djece i obitelji. Pozivamo sve roditelje , ali i druge zainteresirane, da dođu na predavanje i radionice te steknu nove vještine za odgoj i dobrobit svoje djece.

Očekujemo Vaš dolazak.

Srdačan pozdrav!

mspi.jpg logo s tekstom

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”