Poziv na predavanje i edukaciju u organizaciji UOSI “Prijatelj” na temu “Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” dana 12.05.2017. godine

Dragi naši, sa zadovoljstvom objavljujemo i proslijeđujemo poziv na predavanje i edukaciju na temu “Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” s prezentacijom opreme koju organizira Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” u suradnji s E-glas.
 
Predavanje će održati uvaženi dr. sc. MIroslav Vrankić- dobitnik nagrade Ponos Hrvatske 2017.godine, informatičar i profesor na riječkom Tehničkom fakultetu u petak 12.5.2017 u Hotelu Dalmacija s početkom u 18.00 sati te će predstaviti tehnologiju za što samostalniji život osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama.
 
Ukoliko u Vašoj Udruzi, firmi, instituciji postoji netko tko bi se želio više educirati o pomagalima asistivne tehnologije, UOSI Prijatelj su osigurali i edukaciju koja će se održati u Hotelu Dalmacija s početkom u 9.00 sati – i traje otprilike 4 sata s 3 do 4 pauze.
 
Edukacija je namijenjena terapeutima i stručnjacima koji rade s osobama s invaliditetom i djecom s poteškoćama i održati će se u Hotelu Dalmacija s početkom u 9.00 sati.
 
Molimo sve zainteresirane da se prijave na link
www.bit.ly/AT-Metkovic ili da nas nazovu na broj telefona 091/629-7728.
Predavanje s prezentacijom opreme i edukacija su besplatni.
 
Dr.sc. Miroslav Vrankić – dobitnik nagrade Ponos Hrvatske 2017.godine, informatičar i profesor na riječkom Tehničkom fakultetu u petak 12.5.2017 u Hotelu Dalmacija s početkom u 18.00 sati predstaviti će: projekt Servus za upravljanje domom pomoću govora namijenjem osobama koji ne mogu koristiti svoje ruke; različita komunikacijska pomagala za osobe koje ne mogu govoriti ili koje otežano govore; asistivnu tehnologiju za djecu s teškoćama u razvoju – od prilagođenih igračaka do glazbenih instrumenata s alternativnim metodama pristupa i biti će prezentiran jedan novi projekt komunikacije mislima za osobe s najtežim invaliditetom koji se razvija na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Komunikatori, softver za augmentativnu i alternativnu komunikaciju, uređaji koji olakšavaju pristup računalu samo su neki od alata koji vam mogu pomoći pri savladavanju komunikacijskih poteškoća, te olakšati potragu za kvalitetnim edukativnim, ali i zabavnim materijalima za razvoj i učenje za djecu i odrasle. Predavanje je namijenjeno roditeljima djece i osoba s poteškoćama, udrugama, stručnjacima, instintucijama, studentima i svima onima koji su svakodnevno uključeni u rad i život osoba s poteškoćama.
Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”