Poziv na edukaciju „Izazovi odrastanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama“

Dana 07. Studenog 2014. s početkom u 16:30 sati u prostorijama Udruge Radost Ploče održati će se edukacija u sklopu EU projekta „Sveobuhvatna briga za obitelji s ovisnim članom- Zajednica za obitelj“.

Edukacijom  „Izazovi odrastanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama“  roditelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama kao i profesori i stručni timovi škola, dobiti će  savjete i smjernice o pravilnoj komunikaciji te će usvojiti vještine kojima se uspješno odgovara izazovima odrastanja ove specifične skupine.

Edukator  edukacije je prodekanica za znanost edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Danijela Bratković.

Vjerujemo da ćete imati interesa odazvati se našem pozivu,

predsjednica udruge Nada Boras.

Službeni poziv možete vidjeti na linku.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”