Povodom blagdana Radosne donirala Luka Ploče

rad

U našem gradu se zaista osjeti duh Božića, mislim da je to posebno izraženo u našoj veseloj udruzi. Ove godine su nas se mnogi sjetili i od srca Vam hvala!

Upravo primili i prigodne poklone za naše članove iz Luke Ploče i gosp. Pavlovića te im se ovim putem želimo od srca zahvaliti!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”