Potpisan ugovor za trogodišnji program “Radost je u različitosti-jednakost je u radost”

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i mladih od 23.srpnja 2023.našoj udruzi je odobren iznos od 25.000 eura po godini provođenja trogodišnjeg program a 20.kolovoza 2023. ugovor o financiranju su potpisali Ministar Marin Piletić i predsjednica Udruge Radost Nada Boras . .

Trogodišnji program “Radost je u različitosti-jednakost je u radost” je apliciran na prioritetno područje P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom: u procjenjivanje je upućena 221 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati 163 programa odnosno 74% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 4.075.000 eura.

Radost je u različitosti – jednakost je u Radosti je nastavak provedena 4 trogodišnja programa i doprinosi širenju mreže socijalnih usluga u zajednicama gdje te usluge ne postoje ili su nedostatne. Programom ćemo unaprijediti prioritetne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi nedostatne u našoj lokalnoj zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, osoba s intelektualnim teškoćama i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. Ciljna skupina su 75 djece s teškoćama u razvoju od 5-15 g. i 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama te njihove obitelji.

Udruga planira uskoro zaposliti edukacijskog rehabilitatora i opremiti novi kabinet za rehabilitaciju a trenutno dva logopeda provode logopedske terapije u dva kabineta opremljena uz financijsku podršku Grada Ploča, donatora i volontera.

Trenutno pružamo logopedske terapije za 75 korisnika, za sve informacije, procjene logopeda i upise možete nam se obratiti na

e-mail: udruga.radost.pl@gmail.com ili na telefon: 020/ 670-856.

Odluka

 

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”