Potpisan ugovor sa Dubrovačko-neretvanskom županijom za nastavak financiranja Programa

Dubrovacko-neretvanska_zupanija_grb

Udruga Radost Ploče, koju zastupa gđa. Nada Boras potpisala je ugovor sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o financiranju Programa- Ploudnevni boravak- usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije odraslih osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom.

Udruga Radost Ploče od početka svog djelovanja u uspješnom je partnerstvu sa Dubrovačko-neretvanskom županijom.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”