Potpisan ugovor sa Dubrovačko- neretvanskom županijom o financiranju Programa- Poludnevni boravak

1431516570_360_velika_ugovori-velika1
Predsjednica Udruge Radost Nada Boras potpisala je dana 13. svibnja 2015. sa županom Nikolom Dobroslavićem ugovor o financiranju Programa- Poludnevni boravak- usluge i aktivnosti koje doprinose prevenciji institunacionalizacije odraslih osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom. U proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu za programe u socijalnoj skrbi osigurano je 100 tisuća kuna, a prihvaćeno je ukupno 11 programa.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”