Potpisan ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva

nacionalnaUdruga Radost Ploče je potpisala ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u trajanju od 12 mjeseci te mogućnošću nastavka višegodišnjeg financiranja do 2016. godine.

Naime, udruga se plasirala na visokom jedanaestom mjestu između 20 udruga u trećoj kategoriji, tj. kategoriji s najvećom financijskom potporom. Cilj natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva  je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom i udruga roditelja osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju usmjerenom krajnjim korisnicima – osobama s invaliditetom.Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrški Nacionalne zaklade kojom se ciljano ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj.

Institucionalna podrška se dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”