Posjet Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb DNŽ

Dana 13. srpnja Udrugu je posjetila gđa. Vesna Babarović, viša savjetnica pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u cilju obilaska i kontrole provođenja programa naše udruge pod nazivom Poludnevni boravak- usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije odraslih osoba sa invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom. Ovaj program je financiran u iznosu od 11.385,00 kn za 2015. godinu. Nakon uvida u dokumentaciju zaključeno je da je uplaćeni iznos od 5.600,00 kn potrošen namjenski i da je potkrjepljen potrebnom dokumentacijom. Također je utvrđena potreba daljnjeg financiranja ovog programa koji svojom provedbom pruža besplatnu socijalnu uslugu na našem području nužnu za pomoć obitelji sa ovisnim članom. Naša gošća se ugodno družila i sa našim Radosnima što možete pogledati u našoj galeriji.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”