Posjet predstavnika Udruge za samozastupanje

lk

Dana 10.07.2014. Udrugu Radost Ploče, točnije njezine korisnike i djelatnike posjetila su predstavnici Udruga za samozastupanje iz Zagreba. Naime Udruga Radost Ploče već dugi niz godina sudjeluje u širenju mreže samozastupanja u Hrvatskoj.

U Udruzi Radost Ploče se svaki mjesec održava sastanci samozastupnika koje vodi asistentica Mirjana Petrović, djelatnica udruge Radost Ploče. Na sastancima samozastupnika korisnici udruge Radost Ploče se educiraju o pravu na život u zajednici, poslovnoj sposobnosti, pravu glasa, diskriminaciji kao i o ostalim pravima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Svake godine naši korisnici, odnosno samozastupnici udruge Radost Ploče sudjeluju na Međunarodnoj konferenciji samozastupnika koja se održava u Zagrebu.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”